šipka nahoru

Ty nejlepší výlety v Česku.

23/02/2024

Bližší pohled na online a offline reklamu: Jaké výhody přináší?

Pro každé podnikání představuje reklama základní nástroj, který všem pomáhá oslovit cílové publikum, zvýšit povědomí o službě, značce či produktu. V dnešní době si firma může vybírat, zda bude využívat tradiční offline nebo online reklamu. Obě formy marketingu mají své výhody, které si v tomto článku přiblížíme.

Propagace v digitálním světě

Online reklama představuje širokou škálu metod, které firmám umožňují prezentovat své produkty nebo služby prostřednictvím digitálních platforem. Tento moderní přístup zahrnuje využití webových stránek, vyhledávačů, mobilních aplikací, sociálních sítí a e-mailů. S nárůstem digitálních technologií se digitální marketing stává preferovanou volbou pro podniky všech velikostí.

Digitální marketing přináší mnoho výhod, přičemž jednou z nejvýznamnějších je možnost bezproblémové komunikace s cílovou skupinou, a zároveň tak i budování loajality u zákazníků. Firmy mohou prostřednictvím různých kanálů, jako jsou sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter atd.), aktivně zapojovat své zákazníky, komunikovat s nimi a posilovat pověst své značky.

Internetová reklama často přináší vyšší návratnost investic než tradiční formy reklamy, protože nabízí možnost cíleně oslovit své publikum a platit pouze za skutečné výsledky. Umožňuje se také zaměřit na specifické demografické skupiny, což zvyšuje účinnost reklamních kampaní. Online reklamní platformy rovněž poskytují detailní analytické nástroje, které firmám umožňují sledovat úspěšnost svých kampaní a optimalizovat je podle výsledků. Díky internetu mohou oslovit publikum po celém světě, což zvyšuje jejich šance na růst a expanzi. SEO optimalizace je důležitým prvkem online reklamy, jelikož pomáhá firmám zlepšit svou viditelnost ve výsledcích vyhledávačů.

Příkladem úspěšné online reklamy je Nike: Just Do It Campaign, kdy společnost využila sílu sociálních sítí k propagaci své kampaně. Tuto kampaň firma podpořila inspirativními obrázky a videi, které se rychle šířily po internetu a zvýšily tak pozornost a povědomí u zákazníků.

Tradiční offline reklama

Offline reklama, také známá jako tradiční reklama, zahrnuje média jako tisk, rádio, televizi, billboardy, reklamy na autobusových zastávkách a přímou poštu. Tato forma propagace může firmě pomoci budovat důvěru a zapůsobit na publikum s hmatatelnými materiály, jako jsou letáky, plakáty a různé brožury, které si zákazníci mohou nechat. Lidé si tištěnou reklamu lépe pamatují než online reklamu. Pomáhá oslovovat místní publikum, posilovat povědomí o značce a zanechává dlouhodobější dojem.

„Share a Coke“ od Coca-Coly je příkladem úspěšné offline reklamy. V této kampani Coca-Cola vyměnila své logo na lahvích za běžná jména. Lidé mohli najít lahve se svými jmény nebo je darovat rodině či přátelům. Díky tomu se kampaň stala velmi oblíbenou a rozšířila se do mnoha zemí. Coca-Cola ji propagovala pomocí billboardů a venkovní reklamy, což zákazníkům umožnilo vytvořit osobní spojení se značkou.

Propojení online a offline marketingu: Aneb cesta k úspěchu
Propojení online a offline marketingových technik může v dnešním konkurenčním prostředí otevřít dveře k úspěchu. Zatímco online svět nabízí široké možnosti, je stále obtížnější upoutat pozornost v digitálním světě. Proto může kombinace offline a online strategií přinést nejlepší výsledky. Propojení tištěných materiálů s online světem pomáhá zlepšit interakci se zákazníky. Například QR kódy umožňují zákazníkům snadný přístup k dalším informacím nebo speciálním nabídkám prostřednictvím jejich mobilního zařízení.

V dnešní dynamickém prostředí je pro firmu důležité zvládnout využití různých marketingových kanálů. Propojení online a offline reklamy přináší jedinečnou příležitost budovat silnější vztahy se zákazníky a zvyšovat povědomí o značce.

A jak to děláme u nás, v PRESSPROJEKTu?

Online ani offline reklama nám není cizí, ba právě naopak. Klientům většinou doporučujeme právě kombinaci těchto dvou metod, nicméně vždy záleží na typu projektu a na cílech daného klienta. Máme za sebou několik projektů, v rámci kterých jasně převažovala online reklama na sociálních sítích a ve vyhledávačích, ale také takové klienty, kde převažoval tisk. Vždy je nutné nejprve nastavit vhodnou marketingovou strategii a definovat cíle.

Jako příklad kombinace obou typů marketingu může posloužit náš dlouholetý partner Jídlo pod nos. U tohoto klienta jsme vsadili na guerilla marketing v rámci online propagace a vytvořili zábavné dvojsmyslné textace a obrázky související s činností Jídla pod nos. Následně jsme tuto online kampaň podpořili tištěnými letáčky a vouchery, které zafungovaly jako akvizice zákazníků přímo na ulici. V průběhu spolupráce byl print použit ještě jako doplněk ke zvýšení počtu objednávek stávajících zákazníků.

ikona facebook

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše