šipka nahoru

Online vs offline reklama: Je propojení těchto strategií to správné řešení?

Reklama je nezbytným nástrojem pro každý podnik, který chce zvýšit povědomí o své značce. V éře digitálních technologií se firmy mohou rozhodnout mezi tradičními offline metodami a moderními online kanály. Každá z těchto cest nabízí různé příležitosti a výzvy. Offline reklama často vyžaduje větší rozpočty a zaměřuje se na široké publikum, zatímco online reklama umožňuje cílenější a nákladově efektivnější přístup. V tomto článku prozkoumáme hlavní rozdíly mezi těmito dvěma přístupy, aby firmy mohly snadněji učinit rozhodnutí o svých reklamních strategiích.

Offline marketing

Tradiční marketing představuje klasické metody propagace, které nevyužívají digitální kanály. Zahrnuje přímou interakci, jako je rozdávání letáků před obchody, umisťování reklam v tištěných médiích nebo vystavování na veletrzích. Televizní a rozhlasové reklamy také patří mezi oblíbené formy, podobně jako reklama na vozidlech, která proměňuje každodenní cestování v příležitost pro zviditelnění značky. Ačkoli žijeme v digitální éře, offline marketing stále nabízí jedinečnou hodnotu díky osobnímu přístupu a schopnosti oslovit ty, kteří nejsou aktivní online. Tímto způsobem může offline marketing vytvářet pevné základy pro povědomí o značce a přinášet významný příjem.

Mezi ikonické příklady offline reklamních kampaní patří Starbucks se svou strategií psaní jmen na kávové šálky a Kinder Surprise se svými neodolatelnými čokoládovými vajíčky s hračkou. Starbucks využil osobní přístup k zákazníkům, když začal na šálky psát jména, což vyvolalo obrovský ohlas na sociálních sítích a zákazníci se stali nevědomými ambasadory značky tím, že sdíleli své příběhy online. Na druhé straně, Kinder Surprise získal srdce dětí i rodičů svými čokoládovými vajíčky obsahujícími překvapivou hračku, což transformovalo každé zakousnutí do čokolády v malé dobrodružství. Obě značky ukazují sílu inovativního přístupu k offline reklamě, který rezonuje s jejich publikem a překračuje hranice tradičního marketingu.

Online marketing

Online marketing je strategie propagace, která využívá digitální prostor k dosažení svých cílů. Jedná se o široké spektrum aktivit, včetně SEO (optimalizace pro vyhledávače) a SEA (reklama ve vyhledávačích), které pomáhají značkám zvýšit jejich viditelnost na platformách jako je Google. Emailový marketing je další oblíbenou metodou, i když je třeba jej používat obezřetně, aby zprávy nebyly označeny jako spam. Sociální média, například Facebook, Snapchat a Twitter, představují další kanály, kde mohou značky propagovat své produkty a služby. Cílem online marketingových nástrojů je přilákat potenciální zákazníky k návštěvě webových stránek nebo profilů na sociálních sítích. S rostoucím počtem lidí připojených k internetu nabízí online marketing efektivní způsob, jak zasáhnout širokou veřejnost a zvýšit povědomí o značce.

Mezi významné příklady úspěšných online reklamních kampaní patří legendární slogan McDonald’s „I’m Lovin‘ It“, který debutoval v roce 2003, a od té doby se stal synonymem pro tuto globální značku rychlého občerstvení. Tato kampaň značce McDonald’s pomohla posílit její image a podpořit prodeje po celém světě. Na druhé straně, kampaň Old Spice s názvem „The Man Your Man Could Smell Like“ se stala jednou z nezapomenutelných ikon virálního marketingu. Od svého prvního vysílání v roce 2010 se reklama s charismatickým mužem bez košile a jeho hlubokým hlasem rychle stala internetovou senzací. Old Spice následně navázal na tento úspěch sérií dalších chytlavých reklam, což pevně zakotvilo jeho postavení jako průkopníka kreativního marketingu. Kampaň se rozrostla do masivní digitální strategie, včetně virálních videí na YouTube s miliony zhlédnutí, dynamických sociálních médií a dokonce interaktivní hry na Instagramu, což vše dohromady definovalo Old Spice jako značku s nezapomenutelným a vtipně originálním marketingovým přístupem.

Propojte tradiční marketing s digitálním

Spojit svět offline a online marketingu přináší neomezené možnosti. Představte si, že každý produkt v rukou zákazníka se stává bránou k digitálnímu světu – slevové kódy na obalech produktů vedou zákazníky na váš web nebo e-shop, kde mohou tyto kódy využít. Tato strategie není jen o propojení dvou světů, ale o vytvoření zážitku, kde jeden doplňuje druhý.

Vaše marketingová strategie by měla být symfonie, ve které offline a online prvky hrají ve vzájemné harmonii. Zaměřte se na to, aby vaše kampaně rezonovaly s vaším cílovým publikem a podporovaly se navzájem. Aby vaše marketingové aktivity byly úspěšné, spojujte offline a online strategie – zákazníci, kteří navštíví kamenný obchod, si mohou odnést kódy, jež je zavedou na vaše webové stránky, a naopak. Zkombinujte data z obou kanálů, abyste lépe porozuměli chování vašich zákazníků, a mohli tak přizpůsobit své marketingové strategie, aby byly co nejúčinnější.

Nakonec je propojení online a offline marketingu klíčem k rozšíření vašeho dosahu a posílení vztahu se zákazníky. Využijte sílu obou světů, abyste vybudovali pevné základy pro svůj obchodní úspěch.

Závěrem:

V dnešní době je důležité vybrat správný mix online a offline reklamy, který nejlépe odpovídá potřebám vašeho podniku. Offline reklama vám pomůže navázat osobní vztahy a oslovit místní publikum, zatímco online reklama se zaměřuje na přesné cílení a je cenově dostupnější. V PRESSPROJEKTu se specializujeme na širokou škálu reklamních služeb, které zahrnují jak samostatné offline a online kampaně, tak i jejich kombinace. Chápeme, že každý podnik má unikátní potřeby, a proto nabízíme flexibilní řešení, která umožňují využít sílu osobních vztahů a lokálního dosahu offline reklamy, stejně jako přesnost a dostupnost online reklamy. Naším cílem je poskytnout vám kompletní spektrum možností, abyste mohli zvolit nejlepší strategii pro rozvoj vaší značky, a dosáhnout tak úspěchu ve spojení s vašimi zákazníky.

B2C marketing, neboli marketing zaměřený přímo na konečné spotřebitele, představuje klíčovou strategii pro podniky směřující své produkty a služby přímo k lidem pro každodenní použití. V tomto dynamickém prostředí se marketéři soustředí na vytváření přitažlivých kampaní, které rezonují s osobními potřebami a přáním spotřebitelů, a to s cílem vyvolat okamžitou a emocionálně nabitou reakci, která povede k rychlému rozhodnutí o nákupu.

V éře digitálního marketingu se B2C strategie transformovaly tak, aby lépe využívaly online platformy a sociální média pro budování hlubších vztahů se zákazníky. Tato interakce nejenže zvyšuje povědomí o značce, ale také posiluje emocionální spojení mezi spotřebiteli a značkou, což v konečném důsledku vede k zvýšení prodeje.

Posilování značky

B2C marketingové strategie nabízejí podnikům jedinečnou příležitost rozšířit svůj dosah mezi široké publikum a současně cílit na konkrétní skupiny zákazníků. Tento přístup nejenže zvyšuje povědomí o firmě, ale také podporuje loajalitu zákazníků díky personalizované interakci a rychlé podpoře. Využitím sociálních médií pro propagaci a komunikaci mohou podniky upevnit vztahy se zákazníky, což vede k vyššímu objemu prodeje a posílení věrnosti ke značce. Stručně řečeno, efektivní B2C marketing zvyšuje znalost a přitažlivost podniku a posiluje jeho postavení na trhu prostřednictvím rozvoje pevných vztahů s cílovými zákazníky.

Jak začít s B2C marketingem?

Pro úspěšný start vaší B2C marketingové strategie postupujte podle následujících kroků:

 • Identita značky: Vybudujte silnou osobnost značky, která osloví váš cílový trh. Ujistěte se, že veškerý obsah je v souladu s charakterem vaší značky.
 • Personalizace: Začleňte personalizaci do vaší strategie tak, aby každý zákazník zažil jedinečný zážitek, což zvyšuje šance na šíření povědomí o vašich produktech.
 • Řešení problémů: Zaměřte se na řešení specifických problémů vašich zákazníků v rámci celé jejich cesty – od počátečního zájmu až po konverzi.
 • Oslovení nových zákazníků: Rozšiřujte svou zákaznickou základnu aktivním využíváním sociálních médií a dalších digitálních marketingových nástrojů pro cílení na potenciální zákazníky.
 • Vylepšení zákaznického zážitku: Soustřeďte se na poskytování výjimečných zákaznických zážitků prostřednictvím personalizovaného obsahu a snadného přístupu k nákupu.
 • SEO a záměr vyhledávání: Začleňte SEO do vaší strategie, abyste zajistili, že váš obsah je viditelný a odpovídá záměru vyhledávání vašeho publika.

Úspěšný marketing na digitálních platformách

Marketing na sociálních sítích představuje klíčovou složku moderního B2C marketingu. Díky masivnímu dosahu platforem jako Facebook, Instagram, TikTok a Twitter oslovují společnosti miliardy uživatelů po celém světě. Využívají tyto platformy k rozšíření dosahu svých klientů, podpoře zapojení a zvýšení online konverzí. Společně s promyšlenými strategiemi v oblasti e-mailového marketingu, mobilního marketingu a web push notifikací může efektivní marketing na sociálních sítích podnikům pomoci vyniknout a upevnit si vztahy se stávajícími i potenciálními zákazníky. V rámci širšího marketingového mixu je nezbytné využívat nástroje jako SEO a placená reklama ve vyhledávání, aby se zvýšila online viditelnost a přilákala cílená audience. B2C marketingové nástroje, včetně e-mailového a SMS marketingu, nabízí příležitosti k personalizované komunikaci a efektivnímu dosažení cílové skupiny, což vede k vyšším konverzím a posílení loajality zákazníků. Využitím digitálních kanálů a inovativních marketingových strategií, jako je influencer marketing a programy členství, mohou značky v B2C sektoru efektivně konkurovat a rozvíjet svůj byznys v digitálním věku.

Příklady úspěšných B2C kampaní

Spotify a Starbucks jsou příklady úspěšných B2C kampaní, které využívají personalizaci a vizuální přitažlivost k oslovování svých zákazníků. Spotify personalizuje uživatelský zážitek prostřednictvím e-mailů a seznamů skladeb založených na poslechových preferencích, zatímco Starbucks využívá sociální média k prezentaci svých produktů a vytváří interaktivní prostředí na svých platformách, což zvyšuje zákaznickou angažovanost a loajalitu.

Závěrem

Pokud hledáte cestu, jak zvýšit povědomí o vaší značce a posílit vztahy se zákazníky v B2C segmentu, obraťte se na PRESSPROJEKT. Naše zkušenosti s tvorbou přitažlivých a účinných B2C marketingových kampaní vám pomohou oslovit vaše cílové publikum a podpořit obchodní výsledky. Společně můžeme vybudovat strategii, která vaši značku nejen zviditelní, ale také přetvoří v preferovanou volbu pro vaše zákazníky.

B2B marketing, známý také jako Business-to-Business, označuje obchodní vztahy mezi podniky. Jde o propagaci zboží, služeb a produktů mezi firmami, podnikateli a organizacemi. Často je B2B marketing přehlížen ve srovnání se svým B2C protějškem, nicméně představuje důležitou roli v úspěšném podnikání. V tomto článku si přiblížíme hlavní důvody, proč je propagace v B2B sektoru tak nezbytná.

Co si pod B2B marketingem představit?

B2B marketing se zaměřuje na propojení firem prostřednictvím prodeje produktů a služeb. Oproti B2C marketingu je založen na budování vztahů a poskytování hodnoty. K tomu využívá různé strategie, jako je obsahový marketing a sociální média. Jeho cílem je zvýšit povědomí o značce, generovat obchodní příležitosti a podporovat růst. B2B marketing je důležitým faktorem v moderním obchodě, který pomáhá firmám rozvíjet obchodní vztahy a dosahovat úspěchu.

Dosáhněte dlouhodobého úspěchu

B2B marketing je zásadní pro dlouhodobý úspěch firem v dnešním konkurenčním prostředí. Jeho cílený dosah, budování vztahů, důvěryhodnost, viditelnost značky, konkurenční výhoda a podpora obchodního růstu ho činí nezbytným prvkem pro podniky. Díky efektivním B2B marketingovým strategiím firmy zlepšují svou konkurenceschopnost, upevňují si své postavení na trhu a dosahují dlouhodobé ziskovosti. Takový přístup pomáhá podnikům nejen přilákat kvalitní firmy, ale také udržovat si jejich loajalitu a zvyšovat hodnotu své značky.

Typy B2B propagace

Existuje celá řada strategií B2B marketingu, které můžete využít pro dosažení úspěchu vaší společnosti. Důležité je najít správnou kombinaci nástrojů a přístupů, které vám pomohou dosáhnout vašich obchodních cílů. Zde jsou některé z nich:

 • Emailový marketing: Přímý přístup ke klientům s vysokou návratností investic.
 • Obsahový marketing: Poskytuje hodnotný obsah a buduje důvěru ve značku.
 • Účast na veletrzích a akcích: Zvyšuje viditelnost a umožňuje získávat nové nabídky.
 • Marketing sociálních médií: Buduje online přítomnost a komunikuje se zákazníky.
 • Buďte vidět ve vyhledávačích: Optimalizace pro vyhledávače (SEO) a placená reklama zvyšují viditelnost a zlepšují šance na získání zákazníků.

Využijte umělou Inteligenci a metasvět

Digitální marketing v prostředí B2B otevírá dveře k inovativním příležitostem. Možnosti virtuální reality metaverse umožňují firmám prozkoumat vaše produkty z každého úhlu díky 360-tistupňovému pohledu. Také využití umělé inteligence pomáhá při personalizaci kampaní, segmentaci cílových skupin a vylepšuje analytické procesy.

Závěrem:

B2B marketing je důležitý pro podnikatele a firmy, které chtějí růst a udržet si konkurenční výhodu. Skvěle navržené kampaně nejenže pomáhají navázat nové obchodní vztahy, ale také podporují stabilitu a úspěšnost firem. Příklady úspěšných B2B kampaní, jako je „Wrapped for Advertisers“ od Spotify a „Make My Persona“ od HubSpot, představují dokonalý příklad toho, jak kreativní a cílený marketing může efektivně propagovat firemní značky a produkty.

Chcete-li posunout váš B2B marketing na vyšší úroveň a zajistit si tak výhodu v konkurenčním prostředí, obraťte se na PRESSPROJEKT. Naše dovednosti a zkušenosti v oblasti kreativních a efektivních marketingových kampaní vám pomohou nejen v navazování nových obchodních vztahů, ale i v podpoře těch stávajících. U nás najdete přesně to, co vaše firma potřebuje pro svůj růst a úspěch.

V současnosti spolupracujeme na B2B strategii na několika zajímavých projektech. Jedním z příkladů může být společnost MEMOS Software, pro kterou zajišťujeme komplexní marketing ve vysoce konkurenčním B2B prostředí. Strategii šijeme každému klientovi na míru, v tomto případě však můžeme prozradit, že se jedná o využití pestré škály typů propagace, a to od e-mail marketingu až po placenou PPC reklamu. I díky tomu se klient může pyšnit pravidelnou dávkou leadů a navázaných spoluprací.

Pro každé podnikání představuje reklama základní nástroj, který všem pomáhá oslovit cílové publikum, zvýšit povědomí o službě, značce či produktu. V dnešní době si firma může vybírat, zda bude využívat tradiční offline nebo online reklamu. Obě formy marketingu mají své výhody, které si v tomto článku přiblížíme.

Propagace v digitálním světě

Online reklama představuje širokou škálu metod, které firmám umožňují prezentovat své produkty nebo služby prostřednictvím digitálních platforem. Tento moderní přístup zahrnuje využití webových stránek, vyhledávačů, mobilních aplikací, sociálních sítí a e-mailů. S nárůstem digitálních technologií se digitální marketing stává preferovanou volbou pro podniky všech velikostí.

Digitální marketing přináší mnoho výhod, přičemž jednou z nejvýznamnějších je možnost bezproblémové komunikace s cílovou skupinou, a zároveň tak i budování loajality u zákazníků. Firmy mohou prostřednictvím různých kanálů, jako jsou sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter atd.), aktivně zapojovat své zákazníky, komunikovat s nimi a posilovat pověst své značky.

Internetová reklama často přináší vyšší návratnost investic než tradiční formy reklamy, protože nabízí možnost cíleně oslovit své publikum a platit pouze za skutečné výsledky. Umožňuje se také zaměřit na specifické demografické skupiny, což zvyšuje účinnost reklamních kampaní. Online reklamní platformy rovněž poskytují detailní analytické nástroje, které firmám umožňují sledovat úspěšnost svých kampaní a optimalizovat je podle výsledků. Díky internetu mohou oslovit publikum po celém světě, což zvyšuje jejich šance na růst a expanzi. SEO optimalizace je důležitým prvkem online reklamy, jelikož pomáhá firmám zlepšit svou viditelnost ve výsledcích vyhledávačů.

Příkladem úspěšné online reklamy je Nike: Just Do It Campaign, kdy společnost využila sílu sociálních sítí k propagaci své kampaně. Tuto kampaň firma podpořila inspirativními obrázky a videi, které se rychle šířily po internetu a zvýšily tak pozornost a povědomí u zákazníků.

Tradiční offline reklama

Offline reklama, také známá jako tradiční reklama, zahrnuje média jako tisk, rádio, televizi, billboardy, reklamy na autobusových zastávkách a přímou poštu. Tato forma propagace může firmě pomoci budovat důvěru a zapůsobit na publikum s hmatatelnými materiály, jako jsou letáky, plakáty a různé brožury, které si zákazníci mohou nechat. Lidé si tištěnou reklamu lépe pamatují než online reklamu. Pomáhá oslovovat místní publikum, posilovat povědomí o značce a zanechává dlouhodobější dojem.

„Share a Coke“ od Coca-Coly je příkladem úspěšné offline reklamy. V této kampani Coca-Cola vyměnila své logo na lahvích za běžná jména. Lidé mohli najít lahve se svými jmény nebo je darovat rodině či přátelům. Díky tomu se kampaň stala velmi oblíbenou a rozšířila se do mnoha zemí. Coca-Cola ji propagovala pomocí billboardů a venkovní reklamy, což zákazníkům umožnilo vytvořit osobní spojení se značkou.

Propojení online a offline marketingu: Aneb cesta k úspěchu
Propojení online a offline marketingových technik může v dnešním konkurenčním prostředí otevřít dveře k úspěchu. Zatímco online svět nabízí široké možnosti, je stále obtížnější upoutat pozornost v digitálním světě. Proto může kombinace offline a online strategií přinést nejlepší výsledky. Propojení tištěných materiálů s online světem pomáhá zlepšit interakci se zákazníky. Například QR kódy umožňují zákazníkům snadný přístup k dalším informacím nebo speciálním nabídkám prostřednictvím jejich mobilního zařízení.

V dnešní dynamickém prostředí je pro firmu důležité zvládnout využití různých marketingových kanálů. Propojení online a offline reklamy přináší jedinečnou příležitost budovat silnější vztahy se zákazníky a zvyšovat povědomí o značce.

A jak to děláme u nás, v PRESSPROJEKTu?

Online ani offline reklama nám není cizí, ba právě naopak. Klientům většinou doporučujeme právě kombinaci těchto dvou metod, nicméně vždy záleží na typu projektu a na cílech daného klienta. Máme za sebou několik projektů, v rámci kterých jasně převažovala online reklama na sociálních sítích a ve vyhledávačích, ale také takové klienty, kde převažoval tisk. Vždy je nutné nejprve nastavit vhodnou marketingovou strategii a definovat cíle.

Jako příklad kombinace obou typů marketingu může posloužit náš dlouholetý partner Jídlo pod nos. U tohoto klienta jsme vsadili na guerilla marketing v rámci online propagace a vytvořili zábavné dvojsmyslné textace a obrázky související s činností Jídla pod nos. Následně jsme tuto online kampaň podpořili tištěnými letáčky a vouchery, které zafungovaly jako akvizice zákazníků přímo na ulici. V průběhu spolupráce byl print použit ještě jako doplněk ke zvýšení počtu objednávek stávajících zákazníků.

V digitálním světě, kde se většina podnikání odehrává online, je důležité mít vynikající obsah na webu. Zkušení copywriteři vám pomohou vytvořit materiál, který zaujme publikum. Při návštěvě webových stránek není rozhodující pouze design, ale především obsah, který přesvědčí návštěvníky o kvalitách vaší značky. I když obrázky přitahují pozornost, komunikace s návštěvníky bude neúplná bez silného textu. V následujícím článku si přiblížíme, proč je kvalitní obsah tak zásadní pro vaše podnikání.

Co je copywriting?

Copywriting je umění i věda tvorby textů, jejichž hlavním účelem je motivovat čtenáře k určité akci, ať už je to koupě produktu, kliknutí na odkaz či přihlášení k odběru novinek. Tito textaři jsou mistři slova, kteří využívají své dovednosti k tomu, aby spojili lidi s produkty nebo službami, které potřebují či si přejí. Ať už jde o zásadní rozhodnutí, jako je výběr nemocnice, nebo každodenní potřebu (např. výběr recyklovaného toaletního papíru), hraje copywriting důležitou roli v tom, jak jsou tyto informace prezentovány. Díky strategickému výběru slov a struktuře textu copywriteři nejen informují, ale také přesvědčují, přičemž vždy mají na paměti potřeby a přání své cílové skupiny.

Nyní se zaměříme na šest zásadních důvodů, které podtrhují důležitost kvalitního copywritingu:

1. Jak kvalitní texty mění návštěvníky webu v zákazníky

Poutavé copy má moc přeměnit čtenáře na zákazníky. Vynikající text přináší zajímavý příběh, baví a motivuje k akci. Je to efektivní způsob, jak sdělit, co vaše firma nabízí, a přitom oslovit široké spektrum publika. Když lidé navštíví váš web, hledají řešení svých problémů. Kvalitní webový obsah jim rychle ukáže, že jste tou správnou volbou, pobídne je k interakci a může je dokonce přimět k nákupu.

2. Přeměna produktů prostřednictvím kvalitního copywritingu

Kvalitní text umožňuje vyzdvihnout jedinečné vlastnosti a výhody vašich produktů. I když znáte jejich přednosti, jde o copywritingové umění, které jim dodá nový rozměr, stimuluje představivost vašich zákazníků a přivádí je k touze po vašich nabídkách.

3. Budování a upevnění vztahů s návštěvníky

Klíčem k budování silných vztahů s vašimi zákazníky je kvalitní obsah, který reaguje na jejich dotazy, potřeby a obavy, a podporuje jejich zapojení. Tím, že prokážete porozumění jejich potřebám a aktivně se s nimi zapojíte do dialogu, budujete důvěru a loajalitu. Zajímavý a informativní obsah vás přiblíží k vašemu publiku, zvyšuje důvěru a posiluje pozici vaší značky jako autority ve vašem odvětví.

4. Zvýšení konverze

Dobře napsané texty poskytují měřitelné výsledky a umožňují spuštění účinné marketingové kampaně včas a bez překročení rozpočtu. Zapomeňte na nudné a obecné prodejní texty – skvělé copy je jedním z nejmocnějších nástrojů k dosažení konkrétních cílů.

5. Optimalizace obsahu vašeho webu

Obsah webových stránek ovlivňuje SEO vašeho webu tím, že poskytuje informace o vaší značce a pomáhá vyhledávačům lépe porozumět obsahu vašeho webu. Čím více kvalitních textů na webu máte, tím větší je šance, že si je vyhledávače všimnou a zařadí váš web výše ve výsledcích organického vyhledávání.

6. Odlište se od konkurence

Pomozte svému podnikání vyniknout a odlišit se od konkurence tím, že nabídnete unikátní obsah, který osloví vaši cílovou skupinu. Vytvořte silné spojení se svými zákazníky a udržte jejich pozornost.

Věříme, že všechny tyto důvody ukazují, jak důležitou roli hraje kvalitní copywriting ve vašem podnikání, a jak může přispět k jeho úspěchu.

A na co si u copywritingu dát pozor?

Při psaní reklamních textů je dobré myslet na to, aby text nebyl pro každého, ale aby oslovil ty správné lidi. Příliš se nesoustřeďte jen na to, co prodáváte, ale řekněte, jak to může lidem pomoci. Ujistěte se, že je jasné, jaký problém váš produkt řeší. Buďte upřímní a mluvte přirozeně, jako byste mluvili s přáteli. Mějte na paměti, komu text píšete a co chcete, aby lidé po přečtení udělali. Vyhněte se složitým slovům a dlouhým větám, aby vám všichni dobře rozuměli. A hlavně, pište jednoduše a srozumitelně!

Zamyšlení na závěr: ChatGPT jako firemní copywriter?

Přemýšlíte o využití ChatGPT jako firemního copywritera? To může být chytrý tah. ChatGPT dokáže vytvářet texty rychle a efektivně, což může ušetřit spoustu času a energie. Ale pamatujte, strojové psaní nemusí vždy chytit ten správný tón nebo pochopit specifické vlastnosti vaší značky tak, jak by to zvládl zkušený copywriter. Pokud tedy hledáte osobnější přístup nebo potřebujete obsah, který opravdu souzní s vaším publikem, nebojte se obrátit na profesionály. V naší agentuře PRESSPROJEKT se specializujeme na poutavé články, které přilákají pozornost na vaše stránky a pomohou vám vyniknout. Nechte psaní na nás a soustřeďte se na to, co umíte nejlépe – růst vašeho podnikání.

Marketingová strategie značky adidas se v posledních letech zaměřila na vytváření silných vazeb s influencery a celebritami, jako jsou Pharrell Williams nebo Beyoncé. Spolupráce s Kanye Westem byla jednou z nejviditelnějších a nejúspěšnějších v historii značky.

Značka adidas se snaží přinést inovaci do tradičního světa sportovního oblečení a módy. Zahrnutí hudebníka do týmu bylo pro adidas velmi výhodné, protože Kanye West je znám svou kreativitou a inovativním přístupem k módnímu průmyslu.

Kanye West se stal známým nejen díky své hudbě, ale také díky svému módnímu stylu. Spolupráce s adidas mu umožnila vytvářet nové kolekce a produkty, které byly na trhu velmi úspěšné. Nicméně v posledních měsících se objevily obavy ohledně výroků Kanye Westa, které se ukázaly jako kontroverzní a nevhodné.

Značka adidas nedávno oznámila ukončení spolupráce s kontroverzním rapperem Kanye Westem. Podle oficiálního prohlášení adidasu bylo rozhodnutí o ukončení spolupráce motivováno nesouhlasem s výroky a chováním Kanye Westa, které byly považovány za antisemitské.

Tento krok adidasu je ukázkou toho, že pro značku jsou důležitější hodnoty než výnosy. Společnosti musí být v dnešní době schopny ukázat, že jsou zodpovědné a etické, aby si udržely důvěru svých zákazníků, a zároveň se odlišily od konkurence.

583848_f898104b18334517a5d1ed87e72c098b~mv2

Foto: Adidas icons

Marketingová část této situace je zajímavá hned ze dvou důvodů. Za prvé, vlivný influencer a jeho kontroverzní výroky mohou způsobit nejen škody na jeho vlastní pověsti, ale také na značce, se kterou spolupracuje. Druhým důvodem je, že značky se musí starat nejen o kvalitu produktů, ale také o kvalitu vystupování lidí, s nimiž spolupracují.

Nevýhody spojené s ukončením spolupráce jsou pro značku adidas velmi zřejmé. Kromě ztráty Kanye Westa jako tvůrce a propagátora produktů bude značka muset čelit také výpadku v tržbách a růstu akcií, což je samozřejmě nepříjemné pro všechny investory a fanoušky značky. Nicméně, zároveň musíme připustit, že rozhodnutí ukončit spolupráci bylo žádoucí, protože značka adidas nemůže tolerovat kontroverzní výroky a jednání, které jsou v rozporu s hodnotami, které reprezentuje.

A teď k otázce, zda bylo rozhodnutí správné nebo ne. Je obtížné to jednoznačně říci, protože situace je velmi komplexní a závisí na mnoha faktorech. Nicméně, značka adidas se rozhodla držet svých hodnot a postavit se proti jednání, které by mohlo poškodit její pověst.

Co si o tomto rozhodnutí myslíte? Stáli byste si za svými firemními hodnotami stejně jako adidas?

V minulém díle tohoto seriálu jsme se podívali na 5 pozic z marketingu. Pamatujete si některé z nich? Dnes se pojďme podívat na další z nich.

Pracovní schůzka
Pracovní schůzka

6) HR business partner

Člověk na této pracovní pozici má za úkol nabírat nové zaměstnance, plánuje školení těch stávajících a řeší jejich odměňování.

7) Sales manager

Náplní jeho práce je především plnění prodejních plánů. Vede obchodní tým a spolupodílí se na plánování obchodní strategie.

8) SEO specialista

Odborník na optimalizaci webů pro vyhledávače, jejichž účelem je dosažení konverzních pozic v neplacených výsledcích vyhledávání. Jednodušeji, SEO specialista upravuje web tak, aby byl pro uživatele co nejužitečnější a dokázal jim nejlépe odpovědět na dotaz, který zadali do vyhledávače.

SEO – Jedná se o anglickou zkratku pro slova “Search Engine Optimization”. Pojem můžeme definovat jako dlouhodobý proces vylepšování webu s cílem zvýšení jeho viditelnosti v neplacených (organických) výsledcích vyhledávání na relevantní klíčová slova.

Klíčová slova – Jsou to ta slova, která lidé používají při vyhledávání pomocí vyhledávače. Když používáte klíčová slova, optimalizujete texty.

9) Content specialist/Content manager

Neboli správce webového obsahu je zodpovědný za navržení plánu strategie komunikace se zákazníky. Jeho funkce se může podobat funkci Copywritera, ale na rozdíl od něj se nestará pouze o tvorbu konkrétních textů. Má za úkol sestavit celou strategii, kde, jak a s kým komunikovat.

10) UX specialista/UX designer

Zkratka UX sama o sobě znamená “User experience”, tedy uživatelská zkušenost. UX design se věnuje navrhováním různých řešení tak, aby co nejlépe sloužila uživateli – jak ve fyzickém, tak ve virtuálním světě.

Dejme si příklad, UX specialista vám může navrhnout uživatelsky přívětivý web, stejně tak i mobilní aplikaci.

Přívlastek na konci pracovní pozice

Co znamená Senior či Junior u dané konkrétní pracovní pozice?

Tento přívlastek neurčuje věk člověka, který vaši pracovní pozici obsadil. Slovo Junior za pracovní pozicí vyjadřuje, že pracovník ještě nemá s prací na této pozici příliš zkušeností. Zpravidla jde o formální zdůvodnění, proč má zaměstnanec dostávat nižší plat než jiní pracovníci na stejné pozici bez přívlastku “Junior”. “Senior” naopak znamená, že daný člověk již zkušenosti má.

V reklamě se objevuje spousta pojmů, které jsou anglického původu, a pro většinu z nich ani neexistuje český ekvivalent. Stejně tak to platí i pro marketingové pracovní pozice. Když budete spolupracovat s marketingovou agenturou, určitě narazíte na slovíčka, které vám toho sama o sobě moc neřeknou. Přesně proto vznikl níže uvedený slovník. Konkrétně v tomto článku se společně podívejme na názvy pracovních pozic a na činnosti s nimi spojené.

Typický markeťák
Notebook a káva… I tak můžete poznat člověka, pracujícího v marketingu.

1) Copywriter

Pokud jste někdy poptávali reklamní text, copywriter byl ten člověk, který vám ho tvořil. Takový text musí splňovat spoustu kritérií, aby fungoval tak, jak byste si sami přáli. Text od copywritera by měl zákazníka přesvědčit, že službu či produkt bude lepší nakoupit od vás, nikoliv od vaší konkurence.

2) Marketing manager/Marketingový manažer

Takový marketingový manažer odpovídá za veškeré řízení marketingových aktivit dané společnosti či instituce. Tento člověk vám například bude připravovat a realizovat marketingové strategie nebo uvede produkt na trh cestami, které zvýší povědomí o jeho existenci.

Pracovní náplň této osoby se může lišit dle specializace třeba na B2B či B2C.

B2B – Zkratka je zkráceninou z fráze „Business to Business“, která vyjadřuje obchodní vztah mezi dvěma a více obchodníky. Česky lze přeložit jako “od obchodníka k obchodníkovi”. Nakupující zde zpravidla není koncovým zákazníkem.

B2C – “Business to Customer”. Čím je odlišný od předchozího pojmu? Zde se jedná o prodej koncovému zákazníkovi.

3) PPC specialista

PPC specialista nastavuje reklamy, které se zobrazují vedle vašich výsledků při vyhledávání na vyhledávačích. Tento druh reklamy se zaměřuje na určitý cíl, buď podle produktu, lokality nebo cílové skupiny, a právě správné nastavení a zacílení kampaně je práce PPC specialisty.

Samotný pojem PPC znamená “Pay per click”. Česky tedy zkratka znamená, že v případě této reklamy platíte pouze za proklik. Jednoduše – když váš potenciální zákazník reálně navštíví vaši webovou stránku prostřednictvím zobrazené PPC reklamy.

4) Account Manager

Jeho úlohou je řídit vztah jeho zaměstnavatele se zákazníky. Pracuje na získání nových zakázek, udržuje a rozvíjí stávající obchodní vztahy.

5) Key account manager

Na rozdíl od Account managera, není Key account manager odpovědný za získávání zákazníků nových. Jeho nejdůležitějším úkolem je rozvíjet a udržovat dlouhodobé vztahy s klíčovými zákazníky.

Pokračování již brzy v druhém dílu…

Říká vám něco tento pojem? Pojďme si tu jeho význam vysvětlit.

SEO je zkratka z anglického Search Engine Optimization a zjednodušeně znamená optimalizaci pro vyhledávače, jako jsou Google, Seznam a další. Jsou tak označené metody, které mají za cíl, aby se určená URL zobrazovala na předních místech vyhledávačů. Takové získání přední pozice ve výsledcích vyhledávání zvyšuje šanci získání většího počtu cílených návštěvníků pro vaši webovou stránku.

Četnost lidí, kteří nakupují přes internet, se stále zvyšuje. On-line prezentace se tak stává mnohem více důležitější součástí podnikání. Avšak mít webové stránky a profily na sociálních sítích samo o sobě nestačí, musí vás jít také snadno dohledat! A přesně s tím vám SEO pomůže.

SEO marketingový nástroj má nespočet cílů, my si shrneme pár nejdůležitějších do pěti bodů:

 1. Zvýšení počtu návštěvnosti
 2. Zvýšení zisku
 3. Lepší viditelnost vaší značky na internetu
 4. Zvýšení doby strávené na stránkách, a tedy snížení míry brzkého odchodu ze stránek
 5. Zlepšení konverze
Počítač s vyhledávačem
Optimalizace pro vyhledávače

Techniky SEO

Jak už bylo zmíněno výše, metodou (technikou) je tedy každá činnost, která napomůže k dosažení cílů. Pozor, nesmí jít o podvodné techniky. V podstatě si své přední zobrazení musíte zasloužit, SEO vyžaduje hodně času. Pokud zvolíte cestu podvodné techniky, vyhledávače vás stejně za nějakou tu dobu odhalí, a vaši doménu tak penalizují, že se vám to ve výsledku doopravdy nevyplatí.

Na co se tedy soustředit?

 • Užívání klíčových slov a jejich rozložení ve struktuře stránek i v nadpisech
 • Rychlost
 • Uživatelské rozhraní
 • Relevance a duplikace obsahu
 • Přesměrování
 • Copywriting
 • Používání krátkých a srozumitelných URL adres
 • Aktivity na sociálních sítích

… a spousta dalších…

SEO je nekonečný a periodický proces. Musí se na něm pracovat neustále, nechcete-li zaostat za konkurencí.

Zdá se vám to jako spousta informací, ale přesto chcete pro svou firmu udělat to nejlepší? Můžete to nechat na odbornících – na nás.

V minulém článku jste si mohli přečíst o úvodu do influencer marketingu. Pojďme si tedy nejprve shrnout, proč je výhodné využít influencer marketingu do 5 bodů:

1) Lidé věří ostatním lidem a jejich recenzím.

2) Influcencerskou reklamu nelze zablokovat.

3) Sledující vzhlížejí ke svému influencerovi.

4) Unikátní obsah přímo pro vás.

5) Relevantní publikum.

Influencerka natáčející reklamu

Jak ale najít vhodného Influencera?

V první řadě byste neměli hledět pouze na množství sledujících. Pro zajímavost – některé “celebrity” si s oblibou své sledující nakupují, a tak může být skutečný počet followerů mnohem nižší. Avšak není obvykle těžké takového člověka prokouknout.Důležité je si před zvolením udělat malý průzkum, jak aktivní tato osobnost je, a zda má vyšší míru zapojení na svých účtech.Dále je velmi důležité mít na paměti svou cílovou skupinu a vybrat takového influencera, který bude mít právě na toto publikum co největší vliv. Prozkoumejte obsah, který sdílel v minulosti, váš influencer by měl sdílet podobné hodnoty, jako váš brand!Pokud chcete propagovat produkt či službu, která je k dostání pouze v určitém městě, vyberte si podle toho i vašeho influencera.

Členění influencerů

Mikro influenceři – Jejich síť často prokazuje vysokou úroveň důvěry a angažovanosti, což znamená, že jejich imprese má vyšší hodnotu. Obvykle mívají od 1 do 50 tisíc sledujících.

Makro influenceři – Sledující se jim pohybují okolo 100 tisíc a jsou považováni za vůdčí osobnosti ve svém oboru, mohou to být mediálně známé osobnosti.

Mega influenceři – Sledovanost by měli mít od půl milionu výše. Je vhodné je využít především pro masové kampaně nebo uvádění nového výrobku na trh.

Tento způsob propagace je dnes velice populární a výhodný. Pokud jste nad jeho využitím přemýšleli, věříme, že po přečtení celého článku budete mít jasno, zda se jedná o formu spolupráce, která je vhodná pro vaši firmu nebo produkt. Pokud ano, ozvěte se nám a my vám rádi poradíme.